پراختی بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزاد خدمات دندانپزشکیردیف
رایگان100%45،000ویزیت متخصص1
11،00065%31،000رادیوگرافی پری اپیکال2
200،00050%400،000و رابرکپ دو فکTSR جرمگیری بروساژ +3
174،00050%348،000کشیدن دندان عقل معمولی4
120،00050%240،000کشیدن دندان خلفی ساده5
80،00050%160،000کشیدن دندان قدامی ساده6
110،00050%220،000کشیدن ریشه دندان قدامی7
175،00050%350،000کشیدن ریشه دندان خلفی8
1،000،00033%1،500،000جراحی دندان توسط متخصص9
1،050،00030%1،500،000جراحی دندان عقل (توسط متخصص فک و صورت)10
480،00040%800،000جراحی دندان عقل 11
228،00050%456،000جراحی دندان ریشه نسج نرم با بخیه12
330،00050%660،000جراحی دندان عقل نیمه نهفته با بخیه13
396،00050%792،000جراحی دندان ریشه باند بر استخوان فک جوش14
200،00047%380،000ترمیم دندان تک سطحی15
220،00051%450،000ترمیم دندان دو سطحی16
250،00055%550،000ترمیم دندان سه سطحی17
400،00043%700،000ترمیم دندان بیلد آپ18
485،00035%750،000P . A  ویزیت + عصب کشی تک کانال + ترمیم + عکس19
550،00035%850،000  P . A  ویزیت + عصب کشی دو کانال + ترمیم + عکس20
665،00030%950،000P . A  ویزیت + عصب کشی سه کانال + ترمیم + عکس21
825،00025%1،100،000     P . A  ویزیت + عصب کشی چهار کانال + ترمیم + عکس22
75،00050%150،000عصب کشی(اندو) مجدد هر کانال23
630،00030%900،000با چسب  (PFM) روکش هر واحد دندان24
2.000.000 – 1.800.00030%3.000.000 – 2.500.000روکش لمینت25
950،00027%1،300،000روکش زیرکونیا26
48،00060%120،000روکش موقت هر دندان27
480،00017%580،000لمینت کامپوزیتی سرامیکی ساده28
580،00015%680،000لمینت کامپوزیتی سرامیکی نانو29
300،00050%600،000پست لابراتوری (پست ریختگی)30
40،00050%80،000کف بندی31
1،452،00030%2،080،000(Home و  Office) سفید کردن دندان هرفک با لیزر32
180،00040%300،000اسپیلینت کردن هر دندان33
165،00050%330،000فلوراید تراپی هر فک34
45،00050%90،000پین داخل کانال35
1،500،00040%2،500،000پروتز پارسیل آکریلی هر فک36
2،500،00030%3،500،000پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک37
3،960،00025%5،300،000پروتز متحرک کامل دو فک38
175،00030%250،000فایبر پست39
560،00030%800،000ریلاین هر فک40
25،00050%50،000پانسمان دندان41
900،00031%1،300،000نایت گارد 42
150،00050%300،000ریپیر پروتز43
80،00035%125،000درناژ آبسه داخل دهانی44
5،500،0007%5،900،000ایمپلنت45
700،00030%1،000،000ریتینر شفاف هر فک46
3،000،00040%5،000،000ارتودنسی متحرک دو فک47
9،000،000

تا

 12،000،000

50%18،000،000 تا 24،000،000ارتودنسی ثابت دو فک48

اطفال

تعرفه بنیانسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادخدمات دندانپزشکیردیف
90،00020%112،000کشیدن دندان شیری اطفال1
228،00020%285،000ترمیم آمالگام2
240،00020%300،000ترمیم کامپوزیت3
204،00020%255،000پالپوتومی4
240،00020%300،000پالپکتومی5
24،00020%300،000S . S . C6
84،00020%105،000کشیدن دندان7
492،00020%620،000فضا نگهدار یک طرفه8
540،00020%680،000فضا نگهدار دو طرفه9
84،00020%105،000بروساژ فلورایدتراپی10

بلوار قلی پور، ابتدای پل باستانی شعار، نبش کوچه جوادی