دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیان و بیمه پایه (در صورت قراردادبابیمه پایه)دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیانمبلغ آزاد نوع خدمتردیف
35،00045،00050،000ویزیت1
20%درصد سهم بنیان سلامت در کلیه عمل های جراحی2
300،000 تومانسهم بنیان سلامت ایرانیان برای عمل لیزیک چشم3

ابتدای خیابان نواب، بن بست میخک، ساختمان پارسا، طبقه 3