ردیفنوع خدمتتعرفه آزاد  درصد سهم بنیان سلامت ایرانیانسهم بیمار
1ویزیت55.00033%37.000
2ویزیت با بیمه پایه45.00030%32.000
3NST60،00030%42.000
4پاپ اسمیر50،00035%33.000
5IUD  گذاری200،00030%140.000
6برداشتن IUD50،00025%38.000
7کرایوتراپی400،00035%260.000

لاهیجان، خیابان شهید کریمی، کوچه توکلی، روبه روی آزمایشگاه بهار