ردیفنوع خدمتتعرفه آزاد  درصد سهم بنیان سلامت ایرانیانسهم بیمار
1ویزیت60،00045%40،000
2NST60،00040%36.000
3پاپ اسمیر60،00030%40.000
4سونوگرافی60،00040%36.000
5IUD  گذاری200،00040%110.000
6برداشتن IUD100،00040%60.000
7جراحی های سرپایی در مطب تعرفه مصوب40%60%
6کشیدن بخیه60،00040%36.000
7شستشوی پس از عمل40،0،0040%24.000
8زایمان سزارینتعرفه مصوب40%60%
9زایمان طبیعیتعرفه مصوب40%60%

چهارراه گلسار، ساختمان پزشکان دانا، طبقه اول