سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
48،00025%65،000صورت کامل1
22،00025%30،000پیشانی2
22،00025%30،000چانه3
22،00025%30،000خط ریش / قسمت فوقانی گردن4
22،00025%30،000گونه5
18،00025%25،000پشت لب6
92،00025%125،000دست ها (کامل)7
55،00025%75،000بازوها (هر دو با هم)8
172،00025%230،000پاها کامل (هر دو با هم)9
95،00025%130،000ران ها (هر دو با هم)10
95،00025%130،000ساق ها (هر دو با هم)11
60،00025%80،000باتک (کفل)12
22،00025%30،000خط باسن13
60،00025%80،000بیکینی14
30،00025%40،000شکم (زیر ناف)15
48،00025%65،000زیر بغل (هر دو با هم)16
92،00025%125،000نیم تنه جلو با جلو سر شانه17
92،00025%125،000نیم تنه پشت با پشت سر شانه18
375،00025%500،000کامل بدن (دست ها و پاها کامل ، ژنیتال و زیر بغل ، همراه با لیزر تمام صورت به عنوان اشانتیون پکیج کل بدن)19
485،00025%650،000Total body20
خدمات زیبایی
سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
70،00020%90،000پاکسازی و لایه برداری پوست با میکرودرم همراه با ماسکهای درمانی 1
80%20%طبق تعرفهخالبرداری و حذف لکهای صورت و تاتو2
رایگان20%رایگانانجام مشاوره پوست با تعیین وقت قبلی3
80%20%طبق تعرفهتزریق ژل4
80%20%طبق تعرفهمزو تراپی ،پی آر پی ، لیفتینگ5
400،00020%500،000بوتاکس مس پورت6

چهارراه پورسینا جنب داروخانه دکتر نجف زاده