سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
25،00025%33،000ویزیت پزشک عمومی1
37،50025%50،000ویزیت متخصص2
19،00025%25،000سرم تراپی3
4،00025%5،000تزریق عضلانی4
7،50025%10،000تزریق آنتی بیوتیک5
22،50025%30،000نوار قلب6
67،50025%90،000شست و شوی گوش یک جفت 7
48،00025%65،000سوراخ کردن گوش با گوشواره(یک گوش)8
11،00025%15،000کنترل قند خون9
7،50025%10،000کنترل علایم حیاتی (فشارخون ، تب ، ضربان قلب و تنفس)10
15،00025%20،000پانسمان کوچک11
22،50025%30،000پانسمان متوسط12
37،50025%50،000پانسمان بزرگ13
135،00025%180،000سوند گذاری فولی بدون وسایل14
22،50025%30،000خارج کردن سوند فولی15
37،50025%50،000گذاشتن کاندوم شیت (سوند بیرونی)16
37،50025%50،000گذاشتن و برداشتن سوند نلاتون17
75،00025%100،000NG TUBE  لوله گذاری بینی معده18
15،000 75،00025%20،000 100،000بخیه صورت تا دو عدد ، به ازای هر بخیه19
15،000 60،00025%20،000 80،000بخیه اندام و بدن تا دو عدد ، به ازای هر بخیه20
30،00025%40،000کشیدن بخیه تا 10 گره21
45،00025%60،000کشیدن بخیه بیش از 10 گره22
150،00025%200،000کلینک زخم (دیابتی ، جراحی ، عفونی و زخم بستر)23
آدرس :

منظریه چهار راه ولیعصر روبه روی رستوران گارمون