معرفی مدیران

بنیان سلامت ایرانیان

صادق نجفی رئیس هیئت مدیره

آرمین جوهری مدیر عامل

حامد آقایی پور معاونت بازرگانی

مجتبی مددی معاونت درمان

فهیمه شفاعی مدیریت واحد پشتیبانی

حامد هاشملو مدیر کل استان البرز

حانیه بیات معاونت مالی و اداری

مهدی پوررحمت معاونت روابط عمومی و تبلیغات

error: کپی برداری قفل شده است.