ردیفنوع خدمتتعرفه آزاد  درصد سهم بنیان سلامت ایرانیانسهم بیمار
1ویزیت50،00050%25،000
2پاپ اسمیر50،00040%30،000
3IUD  گذاری250،00040%150،000
4برداشتن IUD100،00040%60،000
5کرایوتراپی250،00040%150،000
6NST50،00040%30،000
7کشیدن بخیه100،00040%60،000
8جراحی های سرپایی در مطب150،00040%90،000
9دستگاه جوان سازی800،00040%480،000
10زایمان سزارینتعرفه مصوب30%70%
11زایمان طبیعیتعرفه مصوب30%70%
12سایر عمل های جراحیتعرفه مصوب40%60%

گلباغ نماز ، ساختمان آتیه ، طبقه 3 ، واحد 7