ردیفنوع خدمتتعرفه آزادسهم بنیان سلامت ایرانیانسهم بیمار
1ویزیت آزاد37،00045%22،000
2ویزیت با بیمه پایه27،00035%18،000
3سرم تراپی35،00045%20،000
آدرس :

آستارا، خیابان حکیم نظامی، ساختمان وفایی، طبقه دوم