دریافت از بیمار با بنیان سلامت ایرانیان

 

سهم بنیان سلامت ایرانیانمبلغ آزاد

 

شرح خدمتردیف
30،00050%60،000ویزیت1
60%40%اعمال جراحی: هموروئید (بواسیر) – هرنی اینگونیال – هرنی جدار شکم – سینوس پیلونیدال ماسکتومی –  توده پستان – توده سر و هر توده دیگری ختنه واریکوسل هیدروسل – توده نسج نرم پشت یا پهلو – آبسه ایسکیورکتال – کوله سیسیکتومی (سنگ کیسه صفرا) – فیستول مقعدی – کشیدن ناخن – لاپیکدومی جداره شکم2

گلباغ نماز، ساختمان آتیه، طبقه 11، واحد 3