سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدمتردیف
40،00020%50،000ویزیت1
1،200،00033%1،800،000لوزه کودکان2
8،000،00027%11،000،000رینوپلاستی3
2،000،00050%4،000،000سپتو پلاستی4
35،00030%50،000شستشوی و ساکشن هر گوش5
50%50%طبق تعرفهخال برداری6
50%50%طبق تعرفهتوده کوچک صورت و گردن7
50%50%طبق تعرفهسینوس8
رایگان100%هر جلسه 50،000مراقبتهای بعد از عمل جراحی تا یک ماه توسط خود جراح

(حدود 8 جلسه)

9

چهارراه گلسار، کوچه عسگری، ساختمان پزشکان فاطیما، طبقه اول