دستگاه دایود
سهم پرداختی بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
295،00030%420،000کل بدن1
60،00030%85،000صورت2
50،00030%70،000شکم3
112،00030%160،000پا کامل4
85،00030%120،000دست کامل5
45،00030%65،000زیربغل6
45،00030%65،000بازو7
55،00030%75،000ساعد8
65،00030%95،000ساق پا9
65،00030%95،000ران10
60،00030%85،000بیکینی و خط مایو11
30،00030%45،000جلو گردن12
30،00030%45،000پشت گردن13
25،00030%35،000پیشانی14
17،00030%25،000گونه15
30،00030%40،000خط ریش16
25،00030%35،000چانه17
20،00030%30،000پشت لب18
45،00030%65،000باسن19
50،00030%70،000سینه20
20،00030%30،000دورسینه21
70،00030%100،000نیم تنه جلو22
70،00030%100،000نیم تنه پشت23
تعرفه بنیان سلامت ایرانیانسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادپکیــج هاردیف
270،000%35430،000دست کامل + زیر بغل + بیکینی + پا1
150،000%35235،000صورت + زیر بغل + بیکینی2
195،000%35310،000پا + زیر بغل + بیکینی3
195،000%35310،000پا + باسن + بیکینی4
دستگاه SHR
سهم پرداختی بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
200،00030%290،000کل بدن1
50،00030%70،000صورت2
35،00030%50،000شکم3
90،00030%130،000پا کامل4
65،00030%90،000دست کامل5
35،00030%50،000زیربغل6
35،00030%50،000بازو7
40،00030%60،000ساعد8
55،00030%80،000ساق پا9
55،00030%75،000بیکینی و خط مایو10
25،00030%35،000گردن11
20،00030%25،000پیشانی12
10،00030%15،000گونه13
30،00030%40،000خط ریش14
20،00030%30،000چانه15
15،00030%20،000پشت لب16
35،00030%50،000باسن17
35،00030%50،000سینه18
سهم پرداختی بیماردرصد سهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادشرح خدماتردیف
330،000%40 از دستمزد پزشک380،000بوتاکس مصپورت1
620،000%40 از دستمزد پزشک700،000بوتاکس دیسپورت2
520،000%40 از دستمزد پزشک600،000ژل نوع اول3
870،000%40 از دستمزد پزشک950،000ژل نوع دوم4
1،800،000%40 از دستمزد پزشک2،000،000ژل نوع سوم5
1،800،000%40 از دستمزد پزشک2،000،000ژل زیر چشم6
160،000%40 از دستمزد پزشک180،000مزوتراپی مو7
210،000%40 از دستمزد پزشک280،000مزوتراپی صورت8
250،000%40 از دستمزد پزشک300،000مزوتراپی دور چشم9
420،000%40 از دستمزد پزشک500،000پی آر پی10
2،300،000%40 از دستمزد پزشک2،500،000 به بالالیفت نخ(حداقل از 8 عدد)11
210،000%40 از دستمزد پزشک250،000میکرونیدلینگ12
100،000%40 از دستمزد پزشک120،000میکرودرم(با ماسک)13
80،000100،000میکرودرم( بدون ماسک)
370،000%40 از دستمزد پزشکجلسه ای 450،000آر اف فرکشنال14
42،000%40 از دستمزد پزشکاز 50،000 به بالاخالبرداری15
130،000%40 از دستمزد پزشک150،000بوتاکس پنجه کلاغی16
330،000%40 از دستمزد پزشک380،000بوتاکس ضدتعریق زیر بغل17
330،000%40 از دستمزد پزشک380،000بوتاکس چروک گردن18
100،000%40 از دستمزد پزشک120،000هیدرودرمی19
170،000%40 از دستمزد پزشک200،000پلاسما سرد20
750،000%40 از دستمزد پزشک900،000پلاسما افتادگی پلک21
400،000%40 از دستمزد پزشک500،000پلاسما کوچیک کردن بینی22
400،000%40 از دستمزد پزشک500،000پلاسما جهت کاهش چروک23
آدرس :

گلسار نبش خیابان 95 درب اول سمت چپ طبقه 1 واحد3 کلینیک زیبائی دی