سخن مدیر عامل

آرمین جوهری

امروزه یعنی در هزاره سوم، سازمانهایی در عرصه رقابت موفق تر هستند که سریعتر از دیگران تغییرات پیوسته محیط را رصد و از فرصت ها استفاده نموده تا به دیگران خدمات و محصولاتی نوین ارائه نمایند. لذا در کشور ما نیز یـکی از مهمترین تهدیدات روزافزون مردم ، دغدغه های درمان و بهداشت می باشد و این مهم به غیر از معضلات و مشکلات مالی آن، باز هـم مردم نیازمند یک همـراه، راه گشـا و راهنمای خوب برای برخورداری از یک روند درمان با کیفیت ، با قیمت های منطقی ومناسب و همچنین یک پشتیبانی کامل و منحصر به فرد می باشند. مـا همواره معتقدیم که فعالان این حوزه بایستی دانش، تجربه، تخصص و قابليت مدیریت این حوزه را داشته باشند تا در خدمت سایر مردم بوده و از همین روی در بدو تأسیس بنیان سلامت ایرانیان، با طراحی استراتژی‌های توسعه‌محور و با خلق سبد محصول باکیفیت و جامع درمانی و نیز گرد هم آوری تیم مجرب، متخصص، پویا و همدل، شرایطی را بوجود آوردیـم تا با صـداقت تمام، موجـبات خشـنودی هـرچه بیشتر مشترکین، که شـرکای حقیقی و همراهان همیشـگیِ موفقیت‌های ما هستند را فراهم آوریم. ما در این مجموعه گرد هم آمده ایم که التیام بخش آلام یکدیگر باشیم، زیرا به گسترش و توسعه مهرورزی، خشنودی و رضایتمندی و بازگشت جلوه آن به روند فعالیـت خود ایمان داریم . بنیان سلامت ایرانیان در این عرصه دست در دست حاذق ترین و متعهدترین پزشکان، متخصصین و به یاری نمایندگان و پرسنل زحمتکش خود به سمتی در حـرکت است که بهتـرین نـوع خدمات درمانی و بهداشتی، بدون هیچگونه محدودیتی سهم همه مردم باشد . اگر کمی با دقت گوش کنید …می شنوید:
” اینجا بنیان است … صدای درمان “

با آرزوی بهروزی
آرمین جوهری
مدیرعامل بنیان سلامت ایرانیان

error: کپی برداری قفل شده است.