سهم مشترکینسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادنوع خدمتردیف
30،00060%70،000کلینیک تخصصی اتیسم (گفتار درمانی ، کار درمانی ، مشاوره اصلاح رفتاری ، مهارت آموزیی ، موسیقی درمانی ، مشاوره تغذیه ویژه اتیسم)1
30،00060%70،000ویزیت2
30،00060%70،000گفتار درمانی3
30،00060%70،000کار درمانی4
30،00060%70،000مشاوره و روانشناسی5
30،00060%70،000مشاوره تغذیه6
30،00060%70،000موسیقی درمانی7

خیابان نواب ، بن بست اقاقیا ، ساختمان هور ، طبقه 4