پوست ، مو و زیبائی – لیزر
سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادمحل لیزرردیف
70،00017%85،000صورت 1
105،00012%125،000صورت و گردن2
30،00025%40،000پیشانی3
30،00025%40،000چانه4
30،00025%40،000خط ریش5
30،00025%40،000گردن6
30،00025%40،000گونه7
30،00025%40،000پشت لب8
135،00012%155،000دست ها (کامل)9
75،00015%90،000بازوها (هر دو با هم)10
75،00015%90،000ساعدها (هر دو با هم)11
215،00010%240،000پاها ( کامل)12
130،00010%145،000ران ها (هر دو با هم)13
130،00010%145،000ساق ها (هر دو با هم)14
80،00010%90،000باسن15
105،00012%120،000ژنیتال کامل (بیکینی ، خط مایو ، خط باسن)16
45،00015%55،000 65،000شکم (زیر ناف)17
45،00015%55،000 65،000کمر18
75،00015%90،000زیر بغل (هر دو با هم)19
125،00010%140،000نیم تنه جلو 20
125،00010%140،000نیم تنه پشت 21
500،00010%550،000کامل بدن (دست ها و پاها کامل ، بیکینی ، زیربغل و صورت به صورت اشانتیون)22
سهم بیمارسهم بنیان سلامت ایرانیانتعرفه آزادنوع خدمتردیف
30،00020%38،000ویزیت1
2.975.000 – 2.125.00015%3.500.000 – 2.500.000تزریق چربی2
230،00016%280،000مزوتراپی و میکرونیدلینگ صورت3
700،00018%جلسه اول:850،000فرکشنال جهت جوانسازی و لیفت  RF4
500،00023%جلسات بعدی: 650،000
200،00020%250،000پاکسازی و فیشیال تخصصی پوست5
قیمت های ژل و بوتاکسهای به روز می باشد و پس از کسر قیمت ژل و بوتاکس ها، 30% تخفیف دستمزد پزشک تعلق میگیرد6

چهارراه گلسار.کوچه عسگری.بن بست یاسمن.ساختمان پارسا.طبقه اول